.: محصولات و خدمات :.
طراحی سیستم یکپارچه منابع انسانی
دپارتمان مدلسازی
یکی از رویکردهایی که اخیرا در مدیریت منابع انسانی به دلیل اثربخشی بالا، با اقبال بالایی مواجه شده است، مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی نام دارد. در این رویکرد زیرسیستم های اصلی منابع انسانی سازمان همچون کارمندیابی، جذب، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه، جبران خدمات و ... همگی با یکدیگر متحد و همراستا می شوند تا سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری رسانند. شایگان پویان آینده با رعایت اصول مدیریت سیستم ها، مولفه های اصلی سیستم منابع انسانی همچون مدیریت عملکرد، جبران خدمات، جذب نیرو، آموزش و توسعه و ... را در قالب یک بسته منسجم و نظام مند برای سازمان ها طراحی و پیاده سازی می نماید. بیشتر بخوانید
برگزاری انواع کانون های ارزیابی
دپارتمان ارزیابی
کانون ارزیابی فرایندی است هدفمند که در آن عوامل (شایستگی های) مورد نیاز جهت عملکرد اثربخش در سازمان ها مورد سنجش قرار می گیرد. این ابزار در پی پاسخ دادن به این پرسش است که: برای اینکه فرد عملکرد بالاتر از متوسط داشته، باید دارای چه ویژگی‌هایی بوده و هریک از این ویژگی‌ها تا چه حدی باید در وی وجود داشته باشد؟ در فرایند کانون های ارزیابی ابتدا مدل شایستگی مشاغل به عنوان معیار ارزیابی تدوین گشته و سپس با استفاده از ابزارهایی متنوع مانند بازی‌های گروهی، مصاحبه های تخصصی و عمومی، ایفای نقش و .... شایستگی‌ها را در افراد می‌سنجند. این ابزار با دقت بالای خود، در فرآیندهای هدایت شغلی، جذب و استخدام، ارتقاء و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان کاربردهای ویژه ای دارد. بیشتر بخوانید
برنامه ریزی توسعه فردی و سازمانی
دپارتمان توسعه
برنامه توسعه فردی (Individual Development Plan) به معنی پذيرفتن سهم مهم و موثر فرد در يادگيری از طريق فرآيندی شامل ارزيابی، عكس‌العمل و انجام اقدامات اصلاحی است. داشتن برنامه توسعه شخصی، اخيرا در بسياری از سازمان‌های موفق و آينده‌نگر جهان و ایران به بخشی مهم از برنامه‌ها و فعاليت‌های آموزشی تبديل شده است. در چارچوب اين برنامه، از كاركنان سازمان‌ها بويژه كاركنان متخصص و تحصيل‌كرده انتظار می رود كه برای خودشان يك برنامه توسعه و يادگيری شخصی داشته باشند. شایگان پویان آینده با همکاری اساتید خبره حوزه منابع انسانی در دو حوزه سازمانی و غیر سازمانی بر اساس نیاز کارکنان یک سازمان مشخص و یا افرادِ مستقل از سازمان ها اقدام به تدوین برنامه رشد و توسعه می نماید. بیشتر بخوانید
.: از کجا و به کجا :.
مشتریان اخیر ما...